Hüüru Vabatahtliku Päästekomando koduleht

Hüüru Vabatahtlik Päästekomando – Hüüru R&C Klubi MTÜ

Hüüru R&C Klubi on asutatud 31. detsembril 1996 aastal.

 

MTÜ loomise eesmärk oli nõukogudeaegse vabatahtliku tuletõrje kadumise järel vabatahtliku pääste säilitamine ja vanatehnika restaureerijate ühendamine.

Ühingu eesmärgiks on kogukondlik koostöö ning ühise elu- ja looduskeskkonna kaitsmine ja hoidmine.

Ühingu põhitegevusteks on mootorsõidukite renoveerimine ja ehitus ning vabatahtlik tuletõrje- ja päästetegevus.

Oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ühing:
a) propageerib ja juhendab erinevate (mh. päästetegevusteks vajalike) liiklusvahendite
renoveerimist ja ehitamist ning pakub selleks sobivat töökeskkonda ja -vahendeid;


b) propageerib ning toetab kohalikku elu- ja looduskeskkonda säästvaid ja turvalisust tagavaid tegevusi, korraldades selleks asjakohaseid üritusi ja koolitusi;


c) kavandab ja korraldab Hüüru vabatahtliku päästekomando tegevusi ning osaleb aktiivselt pääste ja ennetustöös;


d) kogub vahendeid ja kavandab arendustegevusi oma põhikirjaliste eesmärkide saavutamiseks ja täitmiseks;


e) edendab ühingu liikmete, vabatahtlike päästjate, piirkonna elanike ja muude huvigruppide koostööd ühingu eesmärkide saavutamiseks.

Ühing areneb jätkuvalt, suurendades liikmete arvu ja pädevust, olles riiklikule päästesüsteemile usaldusväärne partner.

Hüüru R&C Klubi MTÜ on Päästeliidu liige ja järgib oma tegevuses Vabaühenduste eetikakoodeksit .